[rev_slider home]
Maluni-logo-final-byline-01

MALUNI ART


Neuroestetiska
konstformer

INFORMATIONSSIDA

Presentation MALUNI

Maluni är smeknamnet för Martina Lundin, en passionerad konstnär och formgivare som först 2010 vid nyss fyllda 43 år, valde att satsa fullt ut på sin konst.

Hon arbetar idag storskaligt med innovativa verk i nya tekniker i lager på glas, digitala abstrakta illustrationer på formgivna akustikmoduler samt med digitala konstverk i kombination med skulpturerad betong med mera.

Hennes flerdimensionella formspråk skulle kunna kallas divergent där hon kombinerar materialvalen och språket till något neuroestetiskt för flera sinnen.

Hennes bakgrund innehåller studier inom den grafiska formen, dekor och dekorationsmåleri samt konstformer, både hemma i Sverige och under flera år i USA. Hon är specialiserad inom färglära, ljus och färgpsykologi.

Att vara anlitad yrkesutbildare, konsult och föreläsare inom ovan ämnen, skapade förutsättningar till en fördjupning och bredd som gjorde att hon vågade sig ut på en egen väg gällande det rent konstnärliga uttrycksättet.

Hennes hittills mest kända verk är ett 27 kvm meter stort glaskonstverk, bestående av 44 delar som skapar en tredimensionell vattentrappa i World Trade Centers entré i Stockholm. Verket skapades på uppdrag av Alecta och Newsec.

I övrigt; glaskonst i olika storlekar och format för kunder som finansinstitut, forskningsstiftelser, konsultgrupper, advokatbyråer, restauranger, arkitektkontor, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, ett flertal privatkunder och ett par mecenater. På senare tid även diverse industrialiserade alster av akustikkonst för Götessons industri, Akustikmiljö, Ecophon samt Akustiktryck.

Miljö & hållbarhet - BIOFILI

Maluni strävar alltid efter att använda miljövänliga material eftersom hennes engagemang och respekt för vår levnadsmiljö och naturens skörhet är stor.

Biofili – djupt sittande grundbehov.

En stor mängd vetenskaplig litteratur har påvisat att naturen har en övergripande positiv påverkan på våra sinnen och kroppar, och vetenskapsmän från olika forskningsområden har tagit sig an uppgiften att klura ut de biologiska mekanismerna bakom detta fenomen.

Den inflytelserika biologen vid namnet Edward O. Wilson – som också är känd för termen ‘biodiversitet’ – skapade konceptet ‘biofili’. Namnet härstammar från det grekiska ordet ‘bios’ (organiskt liv) och ‘philia’ (ett av våra uråldriga namn för kärlek).

Maluni ämnar med sina konstnärligt detaljerade uttryck hämtad inspiration från naturens komplexa fraktaler och mönster, skall bli en ögonöppnande upplevelse och en stark påminnelse om den magiska värdigheten i vårt metafysiska och biofiliska universum.

“Jag tror att konst är ett av de kraftfullaste verktygen för att öppna våra sinnen när vi förlorat den naturliga synen på och kontakten med den vardagliga levande biofiliska magi vi lever i. Jag vill förföra, leka, läka och säga; kom nära, kom in, sjunk in och känn”.

Här en gammal presentation, där budskapet hon vill förmedla fortfarande stämmer väl.

Samhällsengagemang

Stort Samhällsengagemang, för fler och på många uttryckssätt.

Maluni arbetar för att ungdomar med en mer introvert personlighet skall få större möjligheter till en kulturell och konstnärlig utveckling.

I andra länder är det en självklarhet – att på motsvarande högstadier och  gymnasienivå – läsa exempelvis filosofi och konstnärliga ämnen. En möjlighet som elever i Sverige saknar.

Många ungdomar protesterar över att de blir stöpta i en och samma form. Att mestadels extroverta personligheter som föredrar de utåtriktade konstarterna – sång, musik, dans och teater – premieras. 

För individer som är mer introverta är de tysta medierna och uttryckssätten, som bildkonst och visuell kommunikation, av större vikt för att få växa inifrån och odla sin inre värld och personlighet. Allt för att kunna hitta sin känsla av sammanhang, samhörighet, begriplighet, hanterbarhet och mening.

Samhället och de traditionella kulturinstitutionerna behöver en mer övergripande syn på sin verksamhet. Stela former och konservativa organisationsstrukturer inom kulturen och kulturskolor enbart riktade mot de extroverta konstformerna skapar barriärer för introverta ungdomar att hitta sin plats, sitt utbud och att få utvecklas och vara rörliga i sin konstnärlighet.

Malunis vision om ett Sverige med mer kultur- och fler berikande uttrycksformer för alla barn och unga som vill:

Att genom att ständigt vara med i det offentliga rummet med olika uttryckssätt på sikt nå fler som finner mening och förståelse. För sin nutid och omgivning men minst lika viktigt för att förstå sin egen roll i samhället. Att fler känner sig sedda och uppmärksammade inte för att det är på kända social medier. Utan för att de som inte är där kan hitta andra forum för att uttrycka sig. Vi behöver vara fler som bär det kulturengagemang.

Maluni vill vara en stark röst för att fler ska prioriteras inom kulturlivet. Där fler individer, får större eller mer del av kulturen därför att erfarenhet och forskning visar samstämmigt att det förbättrar livskvalitet och därmed framtidens vuxnas – folkhälsa.

Maluni vill skapa projekt där introverta unga inom kulturskola eller i projektform får känna glädjen och kunskapen i att skapa dekorprojekt eller muralmålerier och därmed få känna en större delaktighet i samhället. För att uppnå en sådan utveckling har hon skapat en utbildningsgrund hon kallar “Den tysta kreativitetens kraft” som hon hoppas skall kunna implementeras i kommuner inom snar framtid.

Maluni-art-sweden

“Konst, innovation och kreativitet är mitt syre och mitt beroende. Jag tror på konsten som en sinnesväxlare och hjärtöppnare. I mitt arbete utforskar jag materialen, möjligheterna och gestalningen i kombinationerna av figurativt och konfiguration, det organiska och det abstrakta,  för att uttrycka dessa metafysiska idéer, flöden, uttryck och myter jag går runt i. ” – Maluni

Sagt om Maluni

“Hennes konst är unik i sin utformning och har tagit flera år att utveckla. De tekniker och material hon använder skapar symfonier av upplevelser bortom det verkliga. Egna konstformer som ofta beskrivs som en uppslukande, omvälvande och levande upplevelse – en magisk, kontemplativ sinnesresa eller en vision för själen.

Maluni’s konst har en rad användningsområden, exteriört och interiört och med exklusiva format och material, delikata och detaljrika. Endast fantasin sätter gränser.

Maluni akustisk konst: Malunis akustikkonst är en ny salutogen neuroeststisk konstform för ett flertal sinnen som kan beskrivas som flerdimensionellt abstrakta illustrationer och rörelser som flyter in i  eller ovanpå olika högkvalitativa ljudabsorberande moduler i skräddarsydda skulpturella installationer.

Maluni glaskonst: Dessa resistenta konstglas är av högkvalitativt, härdat, brandsäkert vitt floatglas. Det finns minst fem lager av blandade tekniker och blandade medier på baksidan av glaset. Med de sista lagren förgyllda och lackerade tål de vatten och är UV-skyddande i sig. Förgyllningen i de sista lagren bakom de translucenta färglagren gör att de också fungerar som ljusreflektorer och blir levande i sin form. En visuell metamorfos i olika vinklar och ljus. Det skapar ett sällsynt djup – levande uttryck och ett levande rum – med mindre behov av ljusinställning för belysa.”

Utställningar


Maluni har sitt permanenta showroom på world Trade Center Stockholm. (Sedan 2017- nutid)

Tidigare större permanentutställning i Stockholm Waterfront Congress Center.(2016-2017)

Innan dess permanentutställning Ekerö möbler (2012-2015) 

Övriga separatutställningar:

Galleri Gothia Towers, under Oktober månad 2019.

Nordic Architecture fair 2019, där ansvariga valde att ställa ut hennes alster som en konstutställning för besökare. Utan kostnad.

Utställningar sedan 2012.Hon har valt bort gallerier då storleken, formaten och materialen oftast inte passar in.

Utbildning och erfarenhet

Erfarenhet:
Lärare grafisk formgivning Jensen educations yrkeshögskola  -09-11

Art Director “Connoisseur” 97-98

Grundare och huvudlärare Dekor och Reklamlinjen Stockholm. -93-98

Relaterade utbildningar:
LAAA – Los Angeles Academy of Arts (Arts, Design, Illustrations, Visual communications and color science etc. -89-91)

Diverse extra studier och fortbildningar inom dekorationsmåleri, färglära, färgpsykologi, ljus, materialkännedom, pedagogik mm.

Dekor och reklamlinjen (Yrkesutbildning dekor och grafisk form -85-87)

11350514_10200679327421525_4103360042317499186_n
Maluni-art in Loft bookazine

OBS! Ej portfolio nedan - endast exempel på skisser och presentationer.

CONTACT

Jag ser fram emot kontakt!

©2020 – MALUNI – mail: maluni(at)maluni.se  Mobiltelefon: 0707554036